Arrangementsregler

 

Regler for medlemmer og gjester på treff i regi av Sørlandet BDSM:

 • Det er lov å spørre om alt, på samme måte som det er lov å la være å svare på uønskede spørsmål.

 

 • Respekter et nei! Alle har rett til å si nei til noe de ikke vil være med på.

 

 • BDSM-aktivitet skjer først etter samtykke fra alle involverte parter.

 

 • Respekter andres aktivitet. Ønsker du å delta så gjøres dette ved kommunikasjon og ikke ved handling.
 • Respekter svaret du får.

 

 • Når det kommer nye medlemmer: Gi hverandre en sjanse til å bli husvarm, snakk mye sammen og bli fortrolig med hverandres grenser før du kaster deg i gang med SM-aktivitet med en ny partner.

 

 • Om du utøver BDSM på våre treff, husk kodeordene:
 • - Rosa: Stopp det dere holder på med og få i gang en dialog. Ta en pause, gjør eventuelle justeringer før aktiviteten
 •   eventuelt fortsetter.
 • - Rødt: Stopp all aktivitet. Sett dere ned og snakk om hva som var feil og bidra til å skilles som gode venner likevel.
 • Andre i lokalet er pliktig til å gripe inn dersom kodeord ikke respekteres.


 • Opplever du noe negativt/ubehagelig på et arrangement i regi av Sørlandet BDSM: ta det opp med en av de ansvarlige på treffet. Negative ting løses som regel best når alle involverte er til stede.

 

 • Rydd opp etter dere, heng på plass utstyr, og forlat området slik du selv ønsker å finne det når du kommer neste gang.

 

 • Man mister lett dømmekraften når man har drukket. Om du skal utøve noen form for BDSM-aktivitet, er det en stor fordel om du ikke er for beruset. Dersom du er tydelig beruset kan du bli vist bort fra treffet.

 

 • All bruk av narkotika er forbudt på treff i regi av Sørlandet BDSM.

 

 • Vis diskresjon. Medlemmene plikter å utvise diskresjon med hensyn til andre medlemmers identitet og hensyn til andre medlemmers preferanser, særskilt seksuelle og BDSM.

 

 • Det er ikke tillatt å fotografere eller på andre måter gjøre opptak på treff. Styret kan gi dispensasjon ved enkeltanledninger.

 

 • Regelbrudd kan medføre bortvisning eller andre disiplinære reaksjoner.

 

 • Vis ansvar, bruk kondom!

 

 • Fokuser på tillitt, respekt, trygg BDSM og trygg sex.

Copyright @ Sørlandet BDSM